Okolica

Konopnica – wieś letniskowa w województwie łódzkim położona na terenie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki.

Na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisane zostały:

-kościół par.pw.św. Rocha, 1642, nr rej.: 941 z 30.12.1967

-dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: 942 z 30.12.1967

-spichlerz dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: /943 z 30.12.1967

-młyn wodno-elektryczny, k. XIX, nr rej.: 340z 6.10.1986

 

Na terenie gminy konopnica, w Rychłocicach, znajdują się kolejne obiekty wpisane na listę zabytków:

-kościół par.pw.Zwiastowania NMP, drewn., 1770, nr rej.: 954 z 30.12.1967

-dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: 955 z 30.12.1967

-spichrz dworski, pocz. XIX, nr rej.: 956 z30.12.1967

 

Ponadto w Konopnicy lub w jej najbliższej okolicy możemy znaleść

Grodzisko – pozostałości po grodzisku użytkowanym prawdopodobnie od XIII/XIV w. do XVI/XVII w.

lądowisko – prywatne lądowisko

 

Ośrodek wczasowy nad rzeką Wartą